• Administrator

  🔧 Kompletna instalacja serwera Hurtworld V2.

  Instalacji możesz dokonać na maszynie dedykowanej lub VPSie.


  Minimalne wymagania:

  • System wywodzący się z rodziny linux (W tym przypadku Debian 9),
  • 4 GB pamięci RAM,
  • Procesor o taktowaniu przynajmniej 2,4GHz
  • Podstawowa wiedza na temat poruszania się po systemie linux,
  • Przynajmniej 4GB wolnego miejsca na dysku

  1. Aktualizacja systemu oraz instalacja wymaganych bibliotek

  Aktualizacja repozytoriów

  apt update && apt upgrade -y
  

  Instalacja bibliotek

  apt install ca-certificates lib32gcc1 libstdc++6 lib32z1 curl tmux -y
  

  2. Dodawanie użytkownika

  Na samym początku, ze względów bezpieczeństwa tworzymy użytkownika o nazwie hurtworld (Możesz użyć innej nazwy)

  ℹ Konfigurator zada nam kilka pytań które można pominąć enterem, lecz na samym końcu będziesz musiał podać hasło.

  adduser hurtworld
  

  Po utworzeniu użytkownika należy się na niego przełączyć oraz przejść do głównego katalogu w celu kontynuowania instalacji

  su hurtworld
  
  cd ~/
  

  3. Pobieranie oraz rozpakowywanie SteamCMD

  Jest to aplikacja która pozwoli nam pobrać serwer do hurtworlda (jak i do innych gier też, np. rusta)

  curl -sqL "https://steamcdn-a.akamaihd.net/client/installer/steamcmd_linux.tar.gz" | tar zxvf -
  

  4. Instalacja serwera

  Uruchamiamy skrypt steamcmd.sh z paramatrami:

  ./steamcmd.sh - Uruchamia skrypt,
  +login anonymous - Loguje się do konsoli jako anonimowy użytkownik,
  +force_install_dir /home/hurtworld/serwer/ - Ustala katalog do którego zostaną pobrane pliki
  +app_update 405100 validate - Pobiera pliki serwerowe do gry Hurtworld ItemV2
  +quit - Wychodzi z konsoli

  ./steamcmd.sh +login anonymous +force_install_dir /home/hurtworld/serwer/ +app_update 405100 validate +quit
  

  5. Uruchamianie czystego serwera hurtworld V2

  Teraz gdy wszystkie pliki się pobiorą należy przejść do katalogu serwer i nadać pliku host.sh odpowiednie uprawnienia:

  cd ~/serwer/
  
  chmod +x host.sh
  

  Przed uruchomieniem serwera należy użyć edytora tekstowego i dodać ciąg _64 po ./Hurtworld.x86 do pliku host.sh

  nano host.sh
  

  Po edycji wychodzimy z pliku w następujący sposób: ctrl + 0 (enter) i ctrl + x

  Więc ostatecznie wszystko powinno wyglądać tak w pliku host.sh:

  ./Hurtworld.x86_64 -batchmode -nographics -exec "host 12871;queryport 13871;maxplayers 60;servername Unconfigured Linux Server" -logfile output.txt
  

  Teraz nasz serwer powinien już normalnie działać 🎉


  6. Aktywacja tmux

  Żeby serwer mógł nieustannie działać musimy go odpalić przez aplikację tmux, a więc:

  tmux new -d -s serwer "/home/hurtworld/serwer/./host.sh"
  

  Minimalizowanie programu screen: ctrl + b d
  Wyłączanie serwera: ctrl + b x
  Powracanie do programu: tmux a -t serwer


  Oxide

  Skąd pobrać oraz jak zainstalować Oxide Core jest dokładnie opisane w tym temacie - uMod - Informacje i wersje.


  Aktualizacja serwera

  cd
  ./steamcmd.sh +login anonymous +force_install_dir /home/hurtworld/serwer/ +app_update 405100 validate +quit

 • Administrator

  Aktualizacja poradnika.

 • Administrator

  Aktualizacja poradnika.

 • Hosting

  Zamiast screen polecam tmux, lepiej radzi sobie z kodowaniem i jest dużo nowszym softem z większą liczbą ficzerów 🙂

 • Globalny moderator

  🆙 Aktualizacja

  • Dodanie aktualizacji serwera
 • Administrator

  Aktualizacja
  Zmieniono program screen na tmux

Sugerowane tematy