Unikalna nazwa użytkownika licząca od 3 do 12 znaków. Inni użytkownicy mogą Cię zawołać, pisząc @nazwa użytkownika.
Hasło musi mieć co najmniej 5 znaków.