Polityka prywatności


Informacje na naszej witrynie są podawane tylko w celach edukacyjnych oraz hobbystycznych. Jedynie użytkownik wysyłający wiadomość lub plik ponosi pełnoprawną odpowiedzialność za ich treść. Jeżeli wynikną z tego konsekwencje prawne, administracja może przekazać wszelkie informacje właściwym organom państwowym na temat danego użytkownika oraz pomóc w jego zlokalizowaniu. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych administracja nie przekazuje informacji odnośnie użytkowników firmom i osobom prywatnym. Hasła, adresy e-mail oraz informacje o sieci są szyfrowane w bazie danych i jedynie administrator jest w stanie odczytać te informacje. Witryna jest przeciwna łamaniu prawa, jednak niektóre osoby nie przestrzegają naszego regulaminu. Jeżeli zobaczyłeś wiadomość lub plik, który twoim zdaniem jest nielegalny lub narusza twoje dobra osobiste, prosimy o natychmiastowy kontakt z administracją.

Witryna zastrzega sobie prawo do przechowywania każdej informacji podanej przez użytkownika w sposób zdefiniowany w zasadach Polityki Prywatności. Zasady te obowiązują każdego użytkownika, a administracja portalu ma prawo do zmiany tychże zasad bez uprzedniego poinformowania o tym użytkownika. Jeśli użytkownik nie zgadza się z zasadami Polityki Prywatności, nie powinien korzystać z witryny.

Dane osobowe

Zamieszczenie danych osobowych przez użytkownika jest całkowicie nieobowiązkowe. Jeśli osoba korzystająca z forum poda dane, są one publiczne i każdy zalogowany użytkownik forum może uzyskać do nich dostęp. W każdej chwili po rejestracji dane osobowe oraz informacje kontaktowe mogą zostać zmienione lub usunięte.

Wiadomości

Użytkownik witryny może bez wcześniejszego poinformowania otrzymać wiadomości powiadamiające o niektórych zdarzeniach na forum, które go dotyczą na skrzynkę mailową podaną podczas rejestracji. Między innymi jest to informacja o uśpieniu czy otrzymaniu prywatnej wiadomości.

Ciasteczka

Witryna wykorzystuje pliki "cookies" do przechowywania różnych danych w przeglądarce użytkownika przeglądającego witrynę oraz forum w celu ułatwienia korzystania z witryny, gdyż pozwalają rozpoznać dane urządzenie i dostosować stronę do preferencji użytkownika.

Usługi firm trzecich

Usługa ochrony przed spamem

Spam Be Gone przekazuje do usługi adres e-mail i adres IP zarejestrowanego użytkownika, aby określić prawdopodobieństwo, że konto rejestrujące jest źródłem spamu.

reCAPTCHA v2

Ta strona używa CAPTCHA, aby upewnić się, że ludzie wykonują określone czynności. Dostawca CAPTCHA może ustawić plik cookie sesji i uzyskać informacje o przeglądarce internetowej i urządzeniu uzyskującym dostęp do tej witryny.

Polityka prywatności