• Autor: Lizzaran
  Wersja: 1.0.5
  O pluginie: Plugin dodaje możliwość teleportacji do graczy, domów, warpów i eventów.

  Uprawnienia

  • extteleport.admin - Uprawnienie dla administratora, daje dostęp do następujących komend:
   • tp
   • tphere
   • tpreset
   • setwarp
   • removewarp
   • setevent
   • removevent
  • extteleport.player - Daje dostęp do komend które pozwalają teleportację do innych użytkowników
   • tpr
   • tpa
  • extteleport.home - Daje dostęp do komend które pozwalają teleportację do totemu (bazy)
   • home
   • sethome
   • removehome
   • homes
  • extteleport.warp - Daje dostęp do komend które pozwalają teleportować się do warpów
   • warp
   • warps
  • extteleport.event - Daje dostęp do komend które pozwalają teleportować się do eventów
   • event
   • events

  Komendy dla administratora

  • tp - Teleportowanie się do miejsca na które patrzysz
  • tp <gracz> - Teleportowanie się do gracza
  • tp <x> <y> <z> - Teleportowanie się na wybrane koordynaty
  • tphere - Teleportowanie gracza do siebie
  • tpreset - Odnawia czas oczekiwania na teleportacje
  • tpreset <gracz> - Odnawia czas oczekiwania graczowi

  Komendy dla gracza

  • tpr <gracz> - Wysłanie prośby o teleportacje innym graczom
  • tpa - Akceptowanie prośby o teleportację
  • pa <gracz> - Akceptowanie prośby o teleportację wybranego gracza

  Komendy związane z domem

  • home <nazwa> - Teleportacja do swojej bazy
  • homes - Lista baz
  • sethome <nazwa> - Ustawienie miejsca swojej bazy
  • removehome <nazwa> - Usunięcie bazy

  Komendy związane z warp'em

  • warp <nazwa> - Teleportacja gracza pod określony warp
  • warps - Lista warpów
  • setwarp <nazwa> - Dodaje nowy warp
  • removewarp <nazwa> - Usuwa warp

  Komendy eventowe

  • setevent <nazwa> - Ustawia miejsce teleportacji i informuje graczy o evencie
  • removeevent <nazwa> - Usuwa miejsce teleportacji na event oraz go usuwa
  • event <nazwa> - Teleportacja na event
  • events - Lista dostępnych eventów

  Plik konfiguracyjny: oxide/config/ExtTeleport.json

  {
   "Admin": {
    "Cancel": {
     "Inside Vehicle": true
    }
   },
   "Event": {
    "Broadcast": true,
    "Cancel": {
     "Inside Vehicle": true,
     "Negative Effect": {
      "Enabled": false,
      "Thresholds": {
       "ColdBar": 80.0,
       "HeatBar": 80.0,
       "Hungerbar": 99.0,
       "Radiation": 80.0,
       "Toxin": 80.0
      }
     },
     "On Damage": {
      "Cooldown": 30.0,
      "Enabled": true,
      "Threshold": 10.0
     }
    },
    "Cooldown": 180.0,
    "Cooldowns": {
     "extteleport.event.cooldown.mod": 60.0
    },
    "Enabled": true,
    "Infamous": {
     "Enabled": false,
     "Override": {
      "Cooldown": 360.0,
      "Cooldowns": {
       "extteleport.event.infamous.cooldown.mod": 90.0
      },
      "Enabled": true,
      "Surrender on Teleport": false,
      "Teleport Timer": 30.0
     },
     "Threshold": 0.1
    },
    "Minimum Health Percent": 0.0,
    "Player": {
     "Heal": false,
     "Remove Equipment": false,
     "Remove Infamous": false
    },
    "Surrender on Teleport": false,
    "Teleport Timer": 15.0
   },
   "Global": {
    "Cooldown": {
     "On Death": 15.0
    }
   },
   "Home": {
    "Cancel": {
     "Inside Vehicle": true,
     "Negative Effect": {
      "Enabled": false,
      "Thresholds": {
       "ColdBar": 80.0,
       "HeatBar": 80.0,
       "Hungerbar": 99.0,
       "Radiation": 80.0,
       "Toxin": 80.0
      }
     },
     "On Damage": {
      "Cooldown": 30.0,
      "Enabled": true,
      "Threshold": 10.0
     }
    },
    "Check for Authorization": true,
    "Check for Blocking": true,
    "Cooldown": 180.0,
    "Cooldowns": {
     "extteleport.home.cooldown.mod": 60.0
    },
    "Enabled": true,
    "Infamous": {
     "Enabled": false,
     "Override": {
      "Cooldown": 360.0,
      "Cooldowns": {
       "extteleport.home.infamous.cooldown.mod": 90.0
      },
      "Enabled": true,
      "Surrender on Teleport": false,
      "Teleport Timer": 30.0
     },
     "Threshold": 0.1
    },
    "Limit": 5,
    "Limits": {
     "extteleport.home.limit.mod": 10
    },
    "Minimum Health Percent": 0.0,
    "Stake Radius": 10.0,
    "Surrender on Teleport": false,
    "Teleport Timer": 15.0
   },
   "Player": {
    "Cancel": {
     "Inside Vehicle": true,
     "Negative Effect": {
      "Enabled": false,
      "Thresholds": {
       "ColdBar": 80.0,
       "HeatBar": 80.0,
       "Hungerbar": 99.0,
       "Radiation": 80.0,
       "Toxin": 80.0
      }
     },
     "On Damage": {
      "Cooldown": 30.0,
      "Enabled": true,
      "Threshold": 10.0
     }
    },
    "Cooldown": 180.0,
    "Cooldowns": {
     "extteleport.player.cooldown.mod": 60.0
    },
    "Enabled": true,
    "Infamous": {
     "Enabled": false,
     "Override": {
      "Cooldown": 360.0,
      "Cooldowns": {
       "extteleport.player.infamous.cooldown.mod": 90.0
      },
      "Enabled": true,
      "Surrender on Teleport": false,
      "Teleport Timer": 30.0
     },
     "Threshold": 0.1
    },
    "Minimum Health Percent": 0.0,
    "Pending Timer": 30.0,
    "Surrender on Teleport": false,
    "Teleport Timer": 15.0
   },
   "Warp": {
    "Cancel": {
     "Inside Vehicle": true,
     "Negative Effect": {
      "Enabled": false,
      "Thresholds": {
       "ColdBar": 80.0,
       "HeatBar": 80.0,
       "Hungerbar": 99.0,
       "Radiation": 80.0,
       "Toxin": 80.0
      }
     },
     "On Damage": {
      "Cooldown": 30.0,
      "Enabled": true,
      "Threshold": 10.0
     }
    },
    "Cooldown": 180.0,
    "Cooldowns": {
     "extteleport.warp.cooldown.mod": 60.0
    },
    "Enabled": true,
    "Infamous": {
     "Enabled": false,
     "Override": {
      "Cooldown": 360.0,
      "Cooldowns": {
       "extteleport.warp.infamous.cooldown.mod": 90.0
      },
      "Enabled": true,
      "Surrender on Teleport": false,
      "Teleport Timer": 30.0
     },
     "Threshold": 0.1
    },
    "Minimum Health Percent": 0.0,
    "Surrender on Teleport": false,
    "Teleport Timer": 15.0
   }
  }
  

  📥 ExtTeleport

 • Administrator

  Ten post został usunięty!
 • Kub41Tapundefined Kub41Tap odniósł się do tego tematu dnia
 • Mrocznyundefined Mroczny odniósł się do tego tematu dnia

Sugerowane tematy