• Administrator

  Autor: k1lly0u
  Wersja: 0.1.55
  O pluginie: Uniwersalne klany ze wsparciem sojuszu

  Komendy

  • /c <wiadomość> - Wyślij wiadomość do wszystkich członków klanu
  • /a <wiadomość> - Wyślij wiadomość do wszystkich członków klanu i klanów sojuszniczych
  • /clanhelp - Wyświetla pomoc
  • /clanhelp member - Wyświetla polecenia dla członków klanu
  • /clanhelp moderator - Wyświetla polecenia dla moderatorów klanu
  • /clanhelp owner - Wyświetla polecenia dla właścicieli klanów

  Komendy członków klanu

  • /clan create <tag> - Utwórz nowy klan
  • /clan join <tag> - Dołącz do klanu, jeśli masz zaproszenie
  • /clan leave - Opuść swój obecny klan

  Komendy moderatora klanu

  • /clan invite <gracz> - Zaproś gracza do swojego klanu
  • /clan invite cancel <gracz/ID> - Anuluj oczekujące zaproszenie gracza
  • /clan kick <gracz/ID> - Wyrzuć gracza ze swojego klanu

  Komendy właściciela klanu

  • /clan promote <partialname/ID> - Awansuj członka klanu na moderatora klanu
  • /clan demote <partialname/ID> - Zdegraduj moderatora klanu
  • /clan disband - Rozwiąż swój klan
  • /clan ally request <tag> - Poproś o sojusz z innym klanem
  • /clan ally accept <tag> - Przyjmij zaproszenie do sojuszu
  • /clan ally decline <tag> - Odrzuć prośbę o sojusz
  • /clan ally cancel <tag> - Zakończ sojusz klanu

  Plik konfiguracyjny: oxide/config/Clans.json

  {
   "Limitations": {
    "Maximum clan alliance count": 2,
    "Maximum clan member count": 8,
    "Maximum clan moderator count": 2
   },
   "Message colors": {
    "Clan and Alliance chat color": "#3999D5",
    "Clan tag color": "#783CD7",
    "Highlight color": "#D85540",
    "Message color": "#D8D8D8"
   },
   "Settings": {
    "Data save timer (seconds)": 600,
    "Maximum clan tag characters": 6,
    "Minimum clan tag characters": 2,
    "Show clan member connection message": true,
    "Show clan member disconnection message": true
   }
  }
  

  Przydatne linki

  Źródło uMod


  :inbox_tray: Clans

 • Referenced by  Kub41Tap Kub41Tap 
 • Referenced by  Kub41Tap Kub41Tap 
Sugerowane tematy