• Autor: LaserHydra
  Wersja: 5.2.5
  O pluginie: Better Chat zastępuje domyślny czat, umożliwiając zmianę i dostosowanie kolorów i prefiksów graczy.

  Uprawnienia

  • betterchat.admin - Wymagane do używania komendy /chat

  Komendy

  • chat group add <grupa> - Tworzy nową grupę
  • chat group remove <grupa> - Usuwa grupę
  • chat group set <grupa> <ustawienie> <wartość> - Zmienia ustawienia czatu
  • chat group list - Pokazuje listę dostępnych grup
  • chat user add <gracz|steamid> <grupa> - Dodaje gracza do grupy
  • chat user remove <gracz|steamid> <grupa> - Usuwa gracza z grupy
  • chat user groups <gracz|steamid> - Lista grup, które posiada gracz

  Konfiguracja

  • Maximal Characters Per Message - Maksymalna liczba znaków w wiadomości
  • Maximal Titles - Maksymalna ilość grup do wyświetlenia przed nazwą

  Plik konfiguracyjny: oxide/config/BetterChat.json

  {
    "Maximal Characters Per Message": 128,
    "Maximal Titles": 3
  }
  

  Konfiguracja grup

  • Priority - kolejność wyświetlania rang która mówi pluginowi której grupy użyć do wyświetlania na czacie w przypadku wielu grup (mniejsza - liczba oznacza większy priorytet)
  • TitleHiddenIfNotPrimary - (true/false) czy tytuł grupy ma być ukryty, jeśli to nie jest główna grupa
  • Title - prefiks grupy
  • TitleColor - kolor prefiksu grupy
  • TitleSize - wielkość prefiksu grupy
  • TitleHidden - (true/false) czy prefiks grupy ma być ukryty
  • UsernameColor - kolor nazwy gracza
  • UsernameSize - wielkość nazwy gracza
  • MessageColor - kolor wiadomości
  • MessageSize - wielkość wiadomości
  • ChatFormat - format czatu
  • ConsoleFormat - format czatu wysyłany do konsoli i logów

  Plik konfiguracyjny: oxide/data/BetterChat.json

  [
    {
      "GroupName": "default",
      "Priority": 0,
      "Title": {
      "Text": "[Gracz]",
      "Color": "#55aaff",
      "Size": 15,
      "Hidden": false,
      "HiddenIfNotPrimary": false
      },
      "Username": {
      "Color": "#55aaff",
      "Size": 15
      },
      "Message": {
      "Color": "white",
      "Size": 15
      },
      "Format": {
      "Chat": "{Title} {Username}: {Message}",
      "Console": "{Title} {Username}: {Message}"
      }
    }
  ]
  

  Formatowanie czatu

  • {Title} = Tytuł grupy
  • {Username} = Nazwa gracza
  • {ID} = ID gracza
  • {Message} = Wiadomość
  • {Date} = Data
  • {Time} = Czas
  • {Group} = Grupa podstawowa

  Przydatne linki

  Zródło: uMod


  📥 BetterChat

 • Administrator

  Aktualizacja

 • Administrator

  Aktualizacja

 • Administrator

  Aktualizacja 5.2.5


 • Gdy więcej osób pisze na chacie cały chat laguje i jest całkowity stop nie można nic pisać, nic się nie wyświetla można to jakoś skonfigurować czy coś :)?

 • Administrator

  @Majkel wstawiłem poprawioną wersje pluginu dla wersji legacy - BetterChat Odlagowany


 • @Mroczny Dziękuję, miłego.

Sugerowane tematy
 • 2
 • 1
 • 16
 • 1
 • 1