• Autor: @klauz24
  Wersja: 1.1
  O pluginie: Plugin pozwala ustawić mnożnik dropu dla różnych przedmiotów.

  Konfiguracja

  • Global multiplier - Globalny mnożnik
  • Enable global multiplier - Włączenie globalnego mnożnika
  • Plants - Rośliny
  • Animals - Zwierzęta
  • Airdrop loot - Drop z samolotu
  • Loot frenzy loot - ??
  • Mining drills - Wiertła górnicze
  • Gather resources - Zbierane zasoby
  • Pick up resources - Leżące zasoby
  • Explodable mining rocks - Skały
  • Town event - ??
  • Town case - ??
  • Fragments case - Fragmenty skrzyń

  Plik konfiguracyjny: oxide/config/HWLootMultiplier.json

  {
   "Global multiplier": 1,
   "Enable global multiplier": false,
   "Plants": 1,
   "Animals": 1,
   "Airdrop loot": 1,
   "Loot frenzy loot": 1,
   "Mining drills": 1,
   "Gather resources": 1,
   "Pick up resources": 1,
   "Explodable mining rocks": 1,
   "Town event (Amount of cases)": 1,
   "Town case T1": 1,
   "Town case T2": 1,
   "Fragments case T1": 1,
   "Fragments case T2": 1,
   "Fragments case T3": 1
  }
  

  🔗 Przydatne linki

  Źródło: uMod


  📥 HW Loot Multiplier

Sugerowane tematy