• Jeśli robię restart serwera to zawsze muszę przeładować pluginy komenda bo inaczej nie działają mam tak npm z Pluginu: mAdds, AdminTools. Da się to jakoś naprawić lub jakby napisać prosty plugin ktory automatycznie po starcie serwera przeładowuje pluginy, czy byłoby to trudne?

 • Globalny moderator

  @Misiek2115 jakieś logi możesz wysłać ? bez tego nie ustalimy tak naprawdę niczego


 • 02:08 [Info] Loading Oxide Core v2.0.3939...
  02:08 [Info] Loading extensions...
  02:08 [Info] Latest compiler MD5: 4da609c8f2c1c9a696ed2160f3a2038d
  02:08 [Info] Local compiler MD5: 4da609c8f2c1c9a696ed2160f3a2038d
  02:08 [Info] Loaded extension CSharp v2.0.4000 by Oxide and Contributors
  02:08 [Info] Loaded extension Hurtworld v2.0.3938 by Oxide and Contributors
  02:08 [Info] Loaded extension MySql v2.0.3755 by Oxide and Contributors
  02:08 [Info] Loaded extension SQLite v2.0.3754 by Oxide and Contributors
  02:08 [Info] Loaded extension Unity v2.0.3756 by Oxide and Contributors
  02:08 [Info] Using Covalence provider for game 'Hurtworld'
  02:08 [Info] Loading plugins...
  02:08 [Info] Loaded plugin Hurtworld v2.0.3938 by Oxide and Contributors
  02:08 [Info] Loaded plugin Unity v2.0.3756 by Oxide and Contributors
  2:08 AM [Info] Added '// Reference: UnityEngine.UI' in plugin 'LootChests'
  2:08 AM [Info] Added '// Reference: UnityEngine' in plugin 'LootConfigV2'
  2:08 AM [Info] Added '// Reference: UnityEngine.UI' in plugin 'StackSizeController'
  02:08 [Info] AdminChatroom, AdminTools, AdvertMessages, AreaNuke, AutoClean, BetterChat, BetterChatMute, ClearInventory, CustomChatCommands, CustomDeathMessages, CustomMapName, CustomWipe, EnhancedBanSystem, ExtTeleport, Fly, HWKits, InstaSmelt, ItemList, ItemsHelper, KillCounter, LootConfigV2, NameRewards, NoEscapeV2, NoRaidZones, Reserved, RollTheDice, SpeedQuest, StackSizeController, SteamGroups, TimedPermissions and mAdds were compiled successfully in 2381ms
  02:08 [Error] Error while compiling: LootChests.cs(279,53): error CS1503: Argument `#1' cannot convert `uLink.NetworkView' expression to type `HNetworkView'
  02:08 [Info] Loaded plugin Admin Chatroom v1.0.2 by austinv900
  02:08 [Error] Unable to load AdminTools. System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object
   at Oxide.Plugins.AdminTools..ctor () [0x00000] in <filename unknown>:0 
   at (wrapper managed-to-native) System.Reflection.MonoCMethod:InternalInvoke (object,object[],System.Exception&)
   at System.Reflection.MonoCMethod.Invoke (System.Object obj, BindingFlags invokeAttr, System.Reflection.Binder binder, System.Object[] parameters, System.Globalization.CultureInfo culture) [0x00000] in <filename unknown>:0 
  02:08 [Info] No previous version to rollback plugin: AdminTools
  02:08 [Info] [Advert Messages] AdvertMessages is showing adverts each 5 minutes.
  02:08 [Info] Loaded plugin Advert Messages v3.0.1 by LaserHydra
  02:08 [Info] Loaded plugin Area Nuke v1.0.5 by klauz24
  02:08 [Info] Loaded plugin AutoClean v1.0.6 by klauz24
  02:08 [Info] Loaded plugin Better Chat v5.0.19 by LaserHydra
  02:08 [Info] Loaded plugin BetterChat Mute v1.1.2 by LaserHydra
  02:08 [Info] Loaded plugin Clear Inventory v2.0.3 by Mr. Blue
  02:08 [Info] Loaded plugin CustomChatCommands v2.1.1 by PsychoTea
  02:08 [Info] Loaded plugin Custom Death Messages v2.0.2 by Mr. Blue
  02:08 [Info] Loaded plugin Custom Map Name v1.2.0 by klauz24
  02:08 [Info] Loaded plugin CustomWipe v1.0.5 by klauz24
  02:08 [Info] Loaded plugin EnhancedBanSystem v5.2.3 by Reneb/Slut
  02:08 [Info] Loaded plugin ExtTeleport v1.0.4 by Lizzaran
  02:08 [Info] Loaded plugin Fly v1.2.1 by Mughisi
  02:08 [Info] Loaded plugin HW Kits v1.0.8 by klauz24
  02:08 [Info] Loaded plugin Insta Smelt v2.0.3 by Mr. Blue
  02:08 [Info] Loaded plugin Item List v1.1.0 by klauz24
  02:08 [Info] Loaded plugin ItemsHelper v0.0.1 by Kaidoz
  02:08 [Info] Loaded plugin Kill Counter v1.0.9 by Mr. Blue
  02:08 [Info] Loaded plugin LootConfig для Itemv2 v1.3.0 by Oxide-Russia.ru
  02:08 [Error] NameRewards v1.0.1: Failed to load config file (is the config file corrupt?) (After parsing a value an unexpected character was encountered: ". Path 'Phrases[1]', line 6, position 4.)
  02:08 [Info] Loaded plugin NameRewards v1.0.1 by Kappasaurus
  02:08 [Info] Loaded plugin NoEscape ItemV2 v1.2.5 by Kaidoz
  02:08 [Info] Loaded plugin NoRaidZones v2.0.1 by Uncle Myers
  02:08 [Info] Loaded plugin Reserved v2.0.3 by Wulf/lukespragg
  02:08 [Info] Loaded plugin RollTheDice v1.0.4 by clang
  02:08 [Info] Loaded plugin SpeedQuest v0.0.7 by Vladimir.Kzi
  02:08 [Info] Loaded plugin StackSizeController v0.0.5 by Vladimir.Kzi
  02:08 [Info] Loaded plugin Steam Groups v0.4.1 by Wulf/lukespragg
  02:08 [Info] Loaded plugin Timed Permissions v1.3.2 by LaserHydra
  02:08 [Info] [mAdds] Setting TimeManager
  02:08 [Error] Failed to initialize plugin 'mAdds v1.0.5' (NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object)
   at TimeManager.set_DayLength (Single value) [0x00000] in <filename unknown>:0 
   at Oxide.Plugins.mAdds.Init () [0x00000] in <filename unknown>:0 
   at Oxide.Plugins.mAdds.DirectCallHook (System.String name, System.Object& ret, System.Object[] args) [0x00000] in <filename unknown>:0 
   at Oxide.Plugins.CSharpPlugin.InvokeMethod (Oxide.Core.Plugins.HookMethod method, System.Object[] args) [0x00000] in <filename unknown>:0 
   at Oxide.Core.Plugins.CSPlugin.OnCallHook (System.String name, System.Object[] args) [0x00000] in <filename unknown>:0 
   at Oxide.Core.Plugins.CSPlugin.HandleAddedToManager (Oxide.Core.Plugins.PluginManager manager) [0x00000] in <filename unknown>:0 
  02:08 [Info] Unloaded plugin mAdds v1.0.5 by Mroczny и pasha_94
  02:08 [Info] No previous version to rollback plugin: mAdds
  02:09 [Info] IP address from Steam query: 79.137.50.237
  02:09 [Info] [AutoClean] Checked: 0
  02:09 [Info] [AutoClean] Correct: 0
  02:09 [Info] [AutoClean] Pruned: 0
  02:09 [Warning] [EnhancedBanSystem] You must enable at least one Ban System to use this plugin!
  02:09 [Info] Unloaded plugin EnhancedBanSystem v5.2.3 by Reneb/Slut
  02:09 [Info] 
  02:09 [Warning] Missing plugin name prefix 'hwkits.' for permission 'kits.helka' (by plugin 'HW Kits')
  02:09 [Warning] Missing plugin name prefix 'hwkits.' for permission 'kits.tir' (by plugin 'HW Kits')
  02:09 [Warning] Missing plugin name prefix 'hwkits.' for permission 'kits.yt' (by plugin 'HW Kits')
  02:09 [Warning] Missing plugin name prefix 'hwkits.' for permission 'kits.sponsor' (by plugin 'HW Kits')
  02:09 [Warning] Missing plugin name prefix 'hwkits.' for permission 'kits.vip' (by plugin 'HW Kits')
  02:09 [Warning] [Insta Smelt] Unable to call hook directly: OnServerInitialized
  02:09 [Info] [Reserved] 5 sloty dostepne
  02:09 [Warning] Missing plugin name prefix 'rollthedice.' for permission 'roll.gracz' (by plugin 'RollTheDice')
  02:09 [Warning] Missing plugin name prefix 'rollthedice.' for permission 'roll.nick' (by plugin 'RollTheDice')
  2:09 AM [Info] [Steam Groups] Polling Steam group(s) to get member list
  2:09 AM [Info] [Steam Groups] Checking Steam group bearworldpl, starting from page 1
  02:09 [Info] Server version is: 0.7.0.6
  02:09 [Info] [Steam Groups] Found 5 member(s) in bearworldpl to check
  02:09 [Info] [Steam Groups] Added 5 member(s) in bearworldpl to queue
  02:09 [Info] [Reserved] (❤Niedźwiadek❤)BearWorld.pl (76561198392956085) is admin, bypassing reserved slot(s)
  
 • Globalny moderator

  @Misiek2115 to tak AdminTools nie działa błąd ten jest mi nie znany spojrzę później na sam plugin mAdds ma problem z inicjalizacją o ile dobrze zrozumiałem jest to błąd konfigu


 • Mój config mAdds, gdzie tu jest błąd?

   "Messages": {
    "HelpCmd": [
     "<color=#5B5B5B>##</color> Pomoc <color=#5B5B5B>##</color>",
     "<color=#5B5B5B>»</color> <color=#1e88bc>/kits</color> - Zestawy.",
     "<color=#5B5B5B>»</color> <color=#1e88bc>/roll</color> - Losowania",
     "<color=#5B5B5B>»</color> <color=#1e88bc>/ping</color> - Sprawdź swój ping",
     "<color=#5B5B5B>##########</color>"
    ],
    "RulesCmd": [
     "<color=#5B5B5B>##</color> Zasady <color=#5B5B5B>##</color>",
     "<color=#5B5B5B>»</color> Zakaz czitowania na serwerze!",
     "<color=#5B5B5B>»</color> Zakaz budowania baz na kangę!",
     "<color=#5B5B5B>»</color> Zakaz spamowania na czacie!",
     "<color=#5B5B5B>»</color> Zggachowaj kulturę na czacie!",
     "<color=#5B5B5B>»</color> Admin to nie <color=#EFE3A6>taksówka</color>!",
     "<color=#5B5B5B>###########</color>"
    ],
    "VipCmd": [
     "<color=#5B5B5B>##</color> VIP <color=#5B5B5B>##</color>",
     "<color=#5B5B5B>»</color> <color=#1e88bc>/kit vip</color> - Specjalny zestaw dla VIPa.",
     "<color=#5B5B5B>»</color> <color=#1e88bc>/roll vip</color> - Specjalne Losowanie dla VIPa.",
     "<color=#5B5B5B>»</color> <color=#1e88bc>/sethome</color> - Możliwość użycia 5 domów! ",
     "<color=#5B5B5B>########</color>"
    ],
    "Welcome": [
     "<color=#5B5B5B>##</color> BearWorld.PL <color=#5B5B5B>##</color>",
     "<color=#5B5B5B>»</color> Witaj, <color=#EFE3A6>{Name}</color>",
     "<color=#5B5B5B>»</color> Życzymy miłej gry! ",
     "<color=#5B5B5B>############</color>"
    ]
   },
   "TimeManager": {
    "DayLength": 800,
    "NightLength": 20
   },
   "WelcomeAlert": {
    "Enabled": false,
    "Message": "\n\nWitamy na serwerze!\n\n"
   }
  }```

 • Oraz co może być z tym AdminTools 🤷

 • Globalny moderator

  @Misiek2115 hmm w mAdds nie widzę żadnego błędu a jeśli chodzi o AdminTools muszę zobaczyć sam plugin


 • Niechce nic mówić ale nadal czekam na pomoc 😃

 • Administrator

  mAdds.zip
  AdminTools.zip
  Poprawiona wersja, wszystko powinno działać.
  @youhosi można zaktualizować.
  EDIT: dodałem AdminTools, wszystko powinno działać : P

 • Administrator

  @Mroczny jak wrócę z pracy to dodam je 😃


  Tutaj masz poprawione: AdminTools, mAdds

 • uModundefined uMod zablokował ten temat dnia

Sugerowane tematy