• Autor: Noviets
  Wersja: 1.4.3 (edytowany przez @Mroczny)
  O pluginie: Plugin dodaje niezbędne komendy dla administratora serwera.

  Uprawnienia

  • admintools.ban - Uprawnienie pozwala nadać możliwość banowania
  • admintools.freeze - Uprawnienie pozwala nadać możliwość zamrażania
  • admintools.godmode - Uprawnienie pozwala nadać nieśmiertelność
  • admintools.infamy - Uprawnienie pozwala nadać możliwość zarządzania niesławnością
  • admintools.kick - Uprawnienie pozwala nadać możliwość wyrzucania
  • admintools.noclip - Uprawnienie pozwala nadać możliwość przechodzenia przez struktury
  • admintools.heal - Uprawnienie pozwala uleczać siebie oraz graczy
  • admintools.heal.all - Uprawnienie pozwala uleczać wszystkich graczy

  Komendy

  • godmode - Pozwala włączyć nieśmiertelnosć
  • kick - Pozwala wyrzucić gracza z serwera
  • ban - Pozwala zbanować gracza na zawszę
  • unban - Pozwala odbanować gracza, który został zbanowany na zawsze
  • freeze - Pozwala zamrozić
  • heal - Pozwala uleczyć
  • infamy - Pozwala zarządzać niesławnością
  • noclip - Pozwala przechodzić przez struktury

  Konfiguracja

  • KillingInGodBan - ??
  • KillingInGodKick - ??
  • LogBans - Zapisuj logi banów
  • LogGodMode - Zapisuj logi nieśmiertelności
  • LogHeal - Zapisuj logi leczenia
  • LogInfamy - Zapisuj logi niesławności
  • LogKicks - Zapisuj logi wyrzucania
  • LogKillingInGodMode - Zapisuj logi zabijania w trybie nieśmiertelności
  • LogNoClip - Zapisuj logi przenikania przez struktury
  • LogUnban - Zapisuj logi odbanowań
  • ShowConsoleMsg - Pokazuj wiadomości w konsoli

  Plik konfiguracyjny: oxide/config/AdminTools.json

  {
   "KillingInGodBan": false,
   "KillingInGodKick": false,
   "LogBans": false,
   "LogGodMode": false,
   "LogHeal": false,
   "LogInfamy": false,
   "LogKicks": false,
   "LogKillingInGodMode": false,
   "LogNoClip": false,
   "LogUnban": false,
   "ShowConsoleMsg": false
  }
  

  📥 AdminTools

 • Administrator

  Aktualizacja

 • Administrator

  Aktualizacja

  • plugin działa tylko na wersji gry LEGACY
  • usunięto tymczasowe banowanie, ponieważ nie działało poprawnie.
  • usunięto komendę /mute, ponieważ blokowała nawet wysyłanie poleceń.
  • pomniejsze poprawki
 • Administrator

  Aktualizacja 1.4.3

  • dodano uprawnienia admintools.heal oraz admintools.heal.all
  • dodano do lokalizacji healall
  • dodano alias do komendy /heal all
  • poprawiono komendę /ban - teraz można zbanowac graczy, którzy są online za pomocą ich nazwy (wcześniej tylko steamid)
  • poprawiono plik językowy, zalecam usunąć stary - oxide/lang/pl/AdminTools.json

 • jak nadać uprawnienia do admintolla

 • Administrator

  @DarkCoffe12 np. /o.grant group admin admintools.heal
  Tutaj masz wyjaśnione jak używać komend - Podstawowe komendy

Sugerowane tematy