• Administrator

  📄 Lista komend OxideMod

  Poniżej przedstawię listę komend których znajomość jest niezbędna, aby prowadzić własny serwer.

  Prefixy:

  • oxide.<komenda>
  • o.<komenda>

  Podstawowe grupy

  • admin - Domyślna grupa administratora
  • default - Domyślna grupa użytkownika

  Zarządzanie pluginami

  • /o.load <* / nazwa> - Włączenie pluginów / pluginu
  • /o.unload <* / nazwa> - Wyłączenie pluginów / pluginu
  • /o.reload <* / nazwa> - Przeładowanie plugunów / pluginu

  Zarządzanie grupami

  • /o.group <add / set> <nazwa> [prefiks] [priorytet] - Dodawanie grupy (Opcjonalnie prefiks i priorytet)
  • /o.group remove <grupa> - Usuwanie danej grupy
  • /o.usergroup <add / remove> <steamid / gracz> <grupa> - Nadanie / Usunięcie graczowi grupy

  Przykład

  Stworzenie grupy VIP:

  • /o.group add vip

  Nadanie graczowi uMod grupy admin:

  • /o.usergroup add uMod admin

  Zarządzania uprawnieniami

  • /o.grant <group / user> <steamid / gracz> <* / uprawnienie> - Nadanie uprawnień
  • /o.revoke <group / user> <steamid / gracz> <* / uprawnienie> - Usunięcie uprawnień
  • /o.group parent <nazwa grupy> <nazwa rodzinnej grupy> - Nadanie uprawnień rodzinnych

  Przykład

  Nadanie grupie admin wszystkich aktualnych uprawnień:

  • /o.grant group admin *

  Sprawdzanie informacji

  • /o.show groups - Sprawdzenie jakie dostępne grupy na serwerze
  • /o.show perms - Sprawdzenie jakie są uprawnienia na serwerze
  • /o.version - Sprawdzenie wersji serwera oraz Oxide

  Inne

  • /o.lang <kod kraju> - Ustawia język gracza
 • Odwołuje się do  Mroczny Mroczny 
 • Odwołuje się do  Mroczny Mroczny 
Sugerowane tematy