• Autor: LaserHydra
  Wersja: 1.2.1
  O pluginie: Better Chat Mute dodaje możliwość wyciszania graczy do pluginu BetterChat.

  Wymagane do działania pluginu

  Uprawnienia

  • betterchatmute.use - Wymagane do używania komendy /mute
  • betterchatmute.use.global - Wymagane do używania komendy /toggleglobalmute
  • betterchatmute.permanent - Pozwala permamentnie wyciszyć czat

  Komendy

  • mute <gracz> <powód> - Wycisza graczy permamentnie
  • mute <gracz> <czas: np.1d1h1m1s> <powód> - Wyciszanie graczy tymczasowo
  • unmute <gracz> - Odciszanie gracza
  • mutelist - Lista wyciszonych graczy
  • toggleglobalmute - Wyłącza wszystkim graczom czat bez uprawnienia betterchatmute.use.global

  Przydatne linki

  Zródło: uMod


  :inbox_tray: BetterChatMute

Sugerowane tematy