• Autor: LaserHydra
  Wersja: 1.5.2
  O pluginie: Timed Permissions pozwala nadawać grupy na określony czas.

  Uprawnienia

  • timedpermissions.use - Daje dostęp do komend
  • timedpermissions.advanced - Daje dostęp do wyczyszczenia wszystkich zapisanych danych (resetaccess)

  Komendy

  • revokeperm <gracz | steamid> <uprawnienie> - Usunięcie graczowi uprawnienie
  • grantperm <gracz | steamid> <uprawnienie> <czas> - Nadaje na dany czas użytkownikowi uprawnienie
  • removegroup <gracz | steamid> <grupa> - Usunięcie gracza z danej grupy
  • addgroup <gracz | steamid> <grupa> <czas> - Nadaje na dany czas użytkownikowi grupę
  • pinfo <gracz | steamid> - Pokazuje jakie grupy/uprawnienia posiada gracz

  • timedpermissions_resetaccess [yes] - Resetuje wszystkie tymczasowe rangi w pluginie oraz tworzy kopie zapasową danych (parametr [yes] jest potrzebny w celu potwierdzenia)

  Czas podajemy w formacie:

  • d - dni
  • h - godziny
  • m - minuty

  Przydatne linki

  Źródło: uMod


  📥 TimedPermissions

 • Administrator

  Aktualizacja 1.5.0

 • Administrator

  Aktualizacja 1.5.2

Sugerowane tematy