• Autor: Wulf
  Wersja: 5.0.7
  O pluginie: Plugin blokuje przekleństwa oraz reklamy na serwerze.

  Opcjonalnie

  Uprawnienia

  • ufilter.admin - Umożliwia zarządzanie pluginem
  • ufilter.bypass - Pozwala graczowi ominąć reklamy i przekleństwa

  Komendy

  • ufilter add <słowo> - Dodaje słowo lub zdanie do listy przekleństw
  • ufilter remove <słowo> - Usuwa słowo lub zdanie z listy przekleństwa

  Konfiguracja

  • Check for advertising - Szukaj reklam w wiadomościach oraz nazwach
  • Check for profanity - Szukaj przekleństw w wiadomościach oraz nazwach
  • Check player chat - Sprawdź wiadomości graczy
  • Check player names - Sprawdzanie nazw graczy
  • Log advertising - Zapisuj reklamy
  • Log profanity - Zapisuj wulgaryzmy
  • Log to console - Zapisuj logi do konsoli
  • Log to file - Zapisuj logi do pliku
  • Warn player in chat - Ostrzegaj gracza na czacie
  • Action for advertising - Akcja dla reklamy
  • Action for profanity - Akcja dla przekleństwa
  • Symbol to use for censoring - Symbol do cenzury
  • Allowed advertisements - Dopuszczalne reklamy
  • Allowed profanity - Dopuszczalne przekleństwa

  Plik konfiguracyjny: oxide/config/UFilter.json

  {
   "Check for advertising (true/false)": true,
   "Check for profanity (true/false)": true,
   "Check player chat (true/false)": true,
   "Check player names (true/false)": true,
   "Log advertising (true/false)": false,
   "Log profanity (true/false)": false,
   "Log to console (true/false)": false,
   "Log to file (true/false)": false,
   "Warn player in chat (true/false)": true,
   "Action for advertising": "block",
   "Action for profanity": "censor",
   "Symbol to use for censoring": "*",
   "Allowed advertisements": [
    "1.1.1.1",
    "umod.pl"
   ],
   "Allowed profanity": [
    "bardzo",
    "brzydkie",
    "słowo"
   ]
  }
  

  Przydatne linki

  Źródło: uMod


  📥 UFilter

 • Administrator

  Aktualizacja pluginu.

 • Administrator

  Aktualizacja 5.0.7

Sugerowane tematy