• Administrator

  Instalacja serwera Rust na maszynie VPS.

  Wersja systemu linux: Debian / Ubuntu

  Instalacja wymaganych bibliotek

  Aktualizacja systemu oraz repozytoriów

  apt update; apt upgrade -y;
  

  Instalacja bibliotek

  apt update; apt install ca-certificates lib32gcc1 libstdc++6 lib32z1 tmux -y
  

  Instalacja serwera Rust

  Dodajemy użytkownika:

  adduser rustserver
  

  Przełączamy się na użytkownika rustserver

  su rustserver
  

  Tworzymy folder w którym rozpakujemy pliki

  mkdir -p /home/rustserver/steamcmd
  

  a następnie do niego przejdziemy

  cd /home/rustserver/steamcmd
  

  Pobieramy SteamCMD które pozwoli nam pobrać czysty serwer hurtworld.

  wget http://media.steampowered.com/client/steamcmd_linux.tar.gz 
  

  a następnie rozpakujemy

  tar xvfz steamcmd_linux.tar.gz
  

  oraz nadamy uprawnienia do uruchomienia

  chmod +x steamcmd.sh
  

  i pobieramy serwer

  ./steamcmd.sh +login anonymous +force_install_dir /home/hurtworld/ +app_update 258550 validate +quit
  

  Instalacja Oxide

  Przechodzimy do głównego katalogu z serwerem:

  cd /home/rustserver/
  

  Pobieramy paczkę w której będą się znajdować wymagane pliki

  wget https://umod.org/games/rust/download/
  

  Rozpakowujemy paczkę

  unzip -o Oxide.Rust.zip
  

  Pobieramy skrypt który umożliwi nam wystartowanie serwera

  wget https://raw.githubusercontent.com/OxideMod/Oxide.Rust/develop/resources/_start-example.sh -O _start.sh
  

  oraz nadajemy prawa aby skrypt mógł się wykonać

  chmod +x _start.sh
  

  Utrzymywanie serwera za pomocą tmux

  tmux new -d -s rustserver "/home/rustserver/./_start.sh"
  

  Minimalizowanie programu tmux: ctrl + b d
  Wyłączanie serwera: ctrl + b x
  Powracanie do programu tmux: tmux a -t rustserver


Sugerowane tematy