• Wie ktoś co z tym zrobić? Któremu plikowi nadać persmije?

  22:29 [Warning] User running server may not have the proper permissions or install is missing files
  22:29 [Warning] User running server: hurtworld
  22:29 [Warning] Compiler under user/group: hurtworld:x:1001:1001:,,,:/home/hurtworld:/bin/bash/hurtworld:x:1001:
  22:29 [Warning] /home/hurtworld/serwer/Hurtworld_Data/Managed/x64/mono-2.0.dll is missing
  22:29 [Error] Error while compiling: compiler version was closed unexpectedly
  
 • Administrator

  @Dymeeek Masz serwer na VPS czy jakimś hostingu? Musisz podać więcej informacji.


 • @youhosi Mam vps

 • Administrator

  W takim razie w głównym katalogu serwera wpisz ls -la i podrzuć co Ci pokaże w postaci kodu.


 • @youhosi

  drwxr-xr-x 7 hurtworld hurtworld   4096 Jan 18 22:52 .
  drwxr-xr-x 11 hurtworld hurtworld   4096 Jan 18 21:15 ..
  -rw-r--r-- 1 root   root      264 Jan 18 21:00 autoexec.cfg
  -rw-r--r-- 1 hurtworld hurtworld  14725 Jan 18 22:52 autosave_nullius.hwb
  -rw-r--r-- 1 hurtworld hurtworld   4689 Jan 18 20:45 chatlog.txt
  -rwx--x--x 1 hurtworld hurtworld 4149004 Jan 16 18:57 Compiler.x86_x64
  -rwxr-xr-x 1 hurtworld hurtworld   148 Jan 18 21:17 host.sh
  drwxr-xr-x 6 hurtworld hurtworld   4096 Jan 18 21:16 Hurtworld_Data
  -rwxr-xr-x 1 hurtworld hurtworld 29939820 Jan 18 20:26 Hurtworld.x86
  -rwxr-xr-x 1 hurtworld hurtworld 29523136 Jan 18 20:26 Hurtworld.x86_64
  drwxr-xr-x 2 hurtworld hurtworld   4096 Jan 16 18:24 linux64
  -rw-r--r-- 1 hurtworld hurtworld  35979 Jan 18 22:52 output.txt
  drwxr-xr-x 7 hurtworld hurtworld   4096 Jan 18 21:27 oxide
  drwxr-xr-x 6 hurtworld hurtworld   4096 Jan 16 18:24 shared_bundles
  -rwxr-xr-x 1 hurtworld hurtworld    6 Jan 16 18:22 steam_appid.txt
  drwxr-xr-x 6 hurtworld hurtworld   4096 Jan 16 19:57 steamapps
  -rwxr-xr-x 1 hurtworld hurtworld 21621476 Jan 16 18:22 steamclient.so
  
  
 • Administrator

  @Dymeeek w takim razie teraz zrób tak, przeloguj się na roota su i wpisz taką komendę, nada uprawnienia wszystkim plikom które znajdują się w tym katalogu jak i podrzędnym:

  Ważne: Musisz być w katalogu serwera, sprawdź to dwa razy zanim użyjesz komendy!
  chown -R hurtworld: *
  

  I nadaj uprawnienia kompilatorowi:

  su hurtworld
  
  chmod +x Compiler.x86_x64
  

 • Dziękuje, działa

 • uModundefined uMod zablokował ten temat dnia

Sugerowane tematy