• Autor: @VladimirKzi
  Wersja: 0.0.8
  O pluginie: Plugin który wynagradza graczy, za dropienie surowców.

  Uprawnienia

  • eventfarming.admin - Daje dostęp do komend administratora

  Komendy

  Dla administratora

  • farm - Pokazuje informacje
  • farm start - Zaczyna event
  • farm start <nazwa> - Zaczyna event z określoną nazwą
  • farm stop - Skończy event

  Konfiguracja

  • autoStart - Automatyczne rozpoczynanie eventu
  • chatProgressInterval - Co jaki czas ma się wyświetlać informacja
  • giveGift - Dawanie nagród
  • giveRandomAllGift - Losowe rozdawanie nagród
  • intervalAutoStart - Co jaki czas ma event automatycznie startować
  • listFarmEvents - Lista surowców do wydobycia
   • Farm - Wymagana ilość do zdobycia
   • Item - Przedmiot
   • ItemName - Nazwa przedmiotu
   • Name - Nazwa
   • Places - Miejsca
   • Time - Czas
  • listGiftItems - Lista przedmiotów
   • "nazwa przedmiotu;id przedmiotu;ilość"
  • minPlayers - Minimalna ilość graczy

  Plik konfiguracyjny: oxide/config/EventFarming.json

  {
   "autoStart": true,
   "chatProgressInterval": 2.0,
   "giveGift": true,
   "giveRandomAllGift": true,
   "intervalAutoStart": 60.0,
   "listFarmEvents": [
    {
     "Farm": 150,
     "Item": "Items/Raw Materials/Wood Log",
     "Name": "wood150",
     "Places": 3,
     "Time": 5.0
    },
    {
     "Farm": 300,
     "Item": "Items/Raw Materials/Wood Log",
     "Name": "wood300",
     "Places": 3,
     "Time": 10.0
    },
    {
     "Farm": 100,
     "Item": "Items/Raw Materials/Stone",
     "Name": "stone100",
     "Places": 3,
     "Time": 5.0
    },
    {
     "Farm": 200,
     "Item": "Items/Raw Materials/Stone",
     "Name": "stone200",
     "Places": 3,
     "Time": 10.0
    }
   ],
   "listGiftItems": [
    {
     "itemCount": 1,
     "ItemIDNameGuID": "288",
     "itemName": "C4"
    },
    {
     "itemCount": 1,
     "ItemIDNameGuID": "d31480f29cb72f944b0c1eea1caf81b5",
     "itemName": "Detonator"
    },
    {
     "itemCount": 1,
     "ItemIDNameGuID": "AR RedDot Vista",
     "itemName": "AR RedDot Vista"
    }
   ],
   "minPlayers": 5,
   "showWinConsole": false,
   "showWinnerInChat": true,
   "writeWinLog": false
  }
  

  Przydatne linki

  Źródło: Oxide Russia


  📥 EventFarming

Sugerowane tematy